Hopp til hovedinnhold

Fra pest til korona

Rester av den eldste bygningen vi har på museumsområdet er ruinen fra 1280. I 1349, da svartedauden herjet landet, stod huset der museet står i dag. Ingen vet hvem som bygget huset eller hvem som bodde i det.

  • Historisk bilde fra Bryggen

Under pesten døde halvparten av landets befolkning. I dette vakuumet etablerte hanseatene sitt Tyske Kontor på Bryggen ca. 1360. Før hanseatene tok over all bebyggelse på Bryggen, bodde det lokale familier her. Århundrene kom og gikk; kriger, handelsblokader og branner.

En av de største brannkatastrofene var Storebranden i 1702. Nær 90 % av husene i Bergen brant ned til grunnen. Etter brannen ble det vanskelige tider og det var hardt å få bygget opp bygningene på Bryggen igjen. Ettervirkningen av brannen var en medvirkende årsak til at Det Tyske Kontor ble nedlagt og at den siste hanseat forlot Bryggen i 1761.

Store endringer i et samfunn er altså ikke uvanlig i menneskers historie. Til tross for at vi i vårt daglige liv har hatt et inntrykk av at alt er konstant og stabilt - hva nå korona?

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 2