Hopp til hovedinnhold

Samlingene

Det Hanseatiske Museum og Schøtstuenes samling består av bygninger, gjenstander, billedkunst og fotografier. I alt cirka 1800 objekter, 3400 fotografier og seks bygninger.

Gjenstander

Gjenstandssamlingen kan dateres fra 1400-tallet frem til i dag og representerer både den hanseatiske og den norske handelskulturen på Bryggen i Bergen.

Gjenstander som belyser museumshistorien har også en sentral plass og kan blant annet knyttes til etableringen av Det Hanseatiske Museum i 1872 og schøtstueanlegget i 1939.

Finnegården som rommer Det Hanseatiske Museum er under omfattende restaurering. Frem til museet igjen åpner dørene i 2027, er store deler av gjenstandssamlingen søkbar i Digitalt Museum.

  • Bildet viser et håndfat fra 1554, som har vært vist i Det Hanseatiske Museum.
    1/1
    Håndfat til håndvask. Håndfatet er fra 1554 og ble opprinnelig brukt i Bredsgården schøtstue. I museumsperioden har håndfatet vært en del av utstillingene i Finnegårdens ytrestue.

Foto

Fotosamlingen til Det Hanseatiske Museum inneholder fotografier og annet bildemateriale, hovedsakelig fra 1850-årene og frem til i dag. De fleste bildene kan knyttes til liv og virke på Bryggen, og ellers i Bergen. Både portretter, prospekter og interiørbilder er representert. Fotografiene er tatt av profesjonelle og amatører.

Bygninger

Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene består av seks bygninger.

Finnegården, slik den fremstår i dag, ble gjenreist etter den store bybrannen i 1702. Bygget er et unikt handelshus, hvor både ytre og indre interiører er bevart. Finnegården er en viktig del av verdensarvstedet Bryggen.

Schøtstuene til Dramshusens og Bredsgården er originale bygg, også gjenreiste etter 1702-brannen. Sammen med en rekonstruksjon av Jakobsfjorden og Bellgården schøtstue og en kopi av Svensgården schøtstue, danner disse fire byggene schøtstueanlegget, som kan besøkes i Øvregaten 50.

Dramshusens skur med vippebom er en rekonstruksjon som står ytterst på bryggekanten foran Dramshusens handelsgård. Slike skur og vippebommer var en gang vanlige, frem til de ble revet på begynnelsen av 1900-tallet.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2