Hopp til hovedinnhold

Verdensarven Bryggen

Bryggen blir ofte kalt Bergens hjerte. De karakteristiske, skjeve gul- og rødmalte trehusene med Fløyfjellet i bakgrunnen har blitt selve symbolet på byen vår. Klarer du å forestille seg et Bergen uten?

  • Silje Katrine Robinson / Stiftelsen Museum Vest

Bryggen er viktig og verdifull kulturarv, ikke bare i norsk sammenheng, men i målestokk verden. I 1979 fikk Bryggen plass på UNESCO sin verdensarvliste, og Bergen ble en World Heritage City. Listen teller kun 7 andre steder i Norge. Hvorfor er det så viktig å ta vare på disse stedene?

Identitet – historie – kulturarv

For å unngå at den historiske bebyggelsen blir revet og erstattet med høyhus, er hele Bryggen fredet. Man har altså ikke lov til å endre på noe – verken bygge ut, sette inn større vinduer, eller rive ned vegger. Det kreves i så fall omfattende søknadsprosesser og godkjenning av myndighetene.

Kulturminner i Norge kan være fredet på ulike måter. De kan for det første være automatisk fredet gjennom kulturminneloven eller svalbardmiljøloven. Eksempel på dette er faste kulturminner fra før reformasjonen i 1537 . For det andre kan kulturminner være vedtaksfredet, som betyr at de blir vurdert av Riksantikvaren ut fra andre kriterier enn alder. Slike kriterier kan for eksempel være at en bygning er unik i et lokalmiljø eller at den inneholder spesielle dekorasjoner og utskjæringer.

Noen kulturminner er verneverdige på nasjonalt nivå. Det er i hovedsak disse som fredes etter kulturminneloven. Samtidig er det mange kulturminner som er viktige å ta vare på regionalt og lokalt. Her kan kommunene sikre vern gjennom plan- og bygningsloven. Det at kulturminner ikke er formelt fredet, er imidlertid ikke synonymt med at vi ikke skal ta vare på dem. De kan likevel ha stor verdi som del av vår felles kulturarv!

Å bevare fortiden for fremtiden

Har du vært inne i et gammelt hus, sett for deg de som bodde der før, og tenkt på historien som sitter i veggene? Eller reist innover en fjord og sett på gamle gårder og støler oppe i fjellsidene? Det gir en spesiell følelse, det gir kilde til kunnskap om historien vår, og det gir identitet. Det gjør at vi føler tilhørighet og historisk forankring.

Det kan hende at folk tenker annerledes om bevaring av kulturminner om 300 år, men ved å frede kulturminner i dag viser vi at dette er viktig for oss nå - og ikke minst at vi mener det vil være viktig i fremtiden!

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2