Hopp til hovedinnhold

Gjennomføringsvedtak for restaureringen av Det Hanseatiske Museum

Det omfattende restaureringsprosjektet på Det Hanseatiske Museum i Finnegården er i gang. 23. november 2018 ble kontrakten signert av Bergen kommune, med entreprenørene som skal utføre arbeidet.

Bergen Bystyre vedtok onsdag 21.november 2018 gjennomføringsvedtak for rehabiliteringen av Det Hanseatiske Museum. I Bystyret ble det vedtatt at restaureringsprosjektet vil gjennomføres med et kostnadsestimat på totalt 338 millioner kroner. Kontrakten ble underskrevet av Maria Skurtveit på vegne av Gaml3hus AS, Rune Nilsen på vegne av OBAS AS, og Willy-André Gjesdal, direktør i Etat for utbygging. 

Bakgrunnen for restaureringsprosjektet er å forhindre bygningen å synke ytterligere ned i bakken. Det er store setningsskader i museumsbyggets fundament, som gjør at bygget må heves minst én meter. Museumsdriften vil imidlertid fortsette, og Schøtstuene vil under rehabiliteringen bli hovedarena for formidling av den hanseatiske historie.