Under jorden. Gjemt - men ikke glemt

Gjennom et glassgulv kan dere nå se en ruin under gulvet til den ene schøtstuen og ildhus på Schøtstuene. I ildhuset er det laget en utstilling om arkeologi og ruinen i ildhuset til Dramshusens schøtstue.

Under jorden. Gjemt - men ikke glemt!

Ruinen under Schøtstuene er restene etter en bygning fra andre halvdel av 1200-tallet. Arkeologene mener at bygningen kanskje har vært et privat hus. Dersom dette er riktig, så er denne ruinen den eneste vi kjenner til, som er etter en privatbolig fra middelalderen i Bergen.

Utstillingen er en invitasjon til å reflektere over fascinerende arkeologiske undersøkelser og de verktøyene arkeologer bruker - for å forstå en ruin, tidfeste den, og ikke minst å fortelle hvordan en ruin kunne ha sett ut i fortiden

Under the earth. Hidden - but not forgotten!

The ruin underneath Schøtstuene is the remains of a building from the second half of the 13th century. The ruin is perhaps what is left of a once extravagant building, probably of a private house. If the building was indeed a residence, then this is the only known remains of a stone private house from medieval Bergen.

The exhibition is an invitation to reflect on the fascinating archaeological research and the tools that archaeologists use to understand ruins, estimate their age, and not the least create visual interpretations on how they might have looked like in the past.