Enestående middelalderruin

Under gulvet i ildhuset til Dramshusets schøtstue ligger en av Bergens best bevarte hemmeligheter. Gjennom et glassgulv kan du se en unik middelalderruin fra slutten av 1200-tallet. 

Under jorden. Gjemt - men ikke glemt!

I Dramshusens ildhus er det laget en utstilling om arkeologi og om ruinen som ligger under glassgulvet i ildhuset.

Ruinen under Schøtstuene er restene etter en bygning fra andre halvdel av 1200-tallet. Arkeologene mener at bygningen kan ha vært et privathus. Dersom dette er riktig, er denne ruinen den eneste vi kjenner til som en gang i tiden var en privatbolig i middelalderbyen Bergen.

Utstillingen inviterer deg til å reflektere over fascinerende arkeologiske undersøkelser og verktøyene arkeologer bruker - for å forstå en ruin, tidfeste den, og ikke minst fortelle hvordan den kan ha sett ut i fortiden.