Handel og transport

I 3. etasje på Det Hanseatiske Museum vises en liten utstilling om hvilke handelsvarer de hanseatiske kjøpmennen kjøpte og solgte i Bergen, som tørrfisk fra Nord-Norge og korn fra tyske områder.

Utstillingen viser hvordan fisken ble fanget i Lofoten og tørket der, og hvordan den ble transportert på jekter ned til Bergen. Du får se flere varer fra Lofoten og Vesterålen og får høre om hva nordlendingene ønsket i bytte med tørrfisken. Videre forteller utstillingen om skip som kogger og holk, mannskap og varer som kom fra Tyskland til Bergen.