Utstillinger

Utstillingene på Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene

Det er selve bygningene som utgjør hovedutstilligene på museene, med sitt originale inventar og autentiske atmosfære.

Det Hanseatiske Museum ligger sentralt til på Bryggen i Bergen. Museet tar for seg livet slik det artet seg for de tyske kjøpmennene fra Hansaforbundet. Mellom 1360 og 1760 drev disse handel med tørrfisk og korn fra sitt kontor i Bergen. Museet ble åpnet i 1872 og rommer to handelsstuer: en sjøstue og en landstue. Som besøkende kan du vandre gjennom bygget fra 1704, som forøvrig er det eneste av husene på Bryggen som har bevart sitt opprinnelige interiør.

Vandrer man i ca. fem minutter til den andre siden av Bryggen, finner man Schøtstuene ved siden av Mariakirken. Disse bygningene var forsamlingslokaler for hanseatene om vinteren. Av hensyn til brannfaren var Schøtstuene plassert frittstående i forhold til gårdene ellers. I vinterhalvåret ble de varme måltidene servert her, ellers ble bygningene brukt til undervisning og som retts-, møte- og festlokale. Museet består av fire forsamlingslokaler, to ildhus (kjøkken) og en ruin.

Under jorden. Gjemt - men ikke glemt

Gjennom et glassgulv kan dere nå se en ruin under gulvet til den ene schøtstuen og ildhus på Schøtstuene. I ildhuset er det laget en utstilling om arkeologi og ruinen i ildhuset til Dramshusens schøtstue.

Under jorden. Gjemt - men ikke glemt!

Ruinen under Schøtstuene er restene etter en bygning fra andre halvdel av 1200-tallet. Arkeologene mener at bygningen kanskje har vært et privat hus. Dersom dette er riktig, så er denne ruinen den eneste vi kjenner til, som er etter en privatbolig fra middelalderen i Bergen.

Utstillingen er en invitasjon til å reflektere over fascinerende arkeologiske undersøkelser og de verktøyene arkeologer bruker - for å forstå en ruin, tidfeste den, og ikke minst å fortelle hvordan en ruin kunne ha sett ut i fortiden

Under the earth. Hidden - but not forgotten!

The ruin underneath Schøtstuene is the remains of a building from the second half of the 13th century. The ruin is perhaps what is left of a once extravagant building, probably of a private house. If the building was indeed a residence, then this is the only known remains of a stone private house from medieval Bergen.

The exhibition is an invitation to reflect on the fascinating archaeological research and the tools that archaeologists use to understand ruins, estimate their age, and not the least create visual interpretations on how they might have looked like in the past.

Handel og transport

I 3. etasje på Det Hanseatiske Museum vises en liten utstilling om hvilke handelsvarer de hanseatiske kjøpmennen kjøpte og solgte i Bergen, som tørrfisk fra Nord-Norge og korn fra tyske områder.

Utstillingen viser hvordan fisken ble fanget i Lofoten og tørket der, og hvordan den ble transportert på jekter ned til Bergen. Du får se flere varer fra Lofoten og Vesterålen og får høre om hva nordlendingene ønsket i bytte med tørrfisken. Videre forteller utstillingen om skip som kogger og holk, mannskap og varer som kom fra Tyskland til Bergen.