Uteutstilling på Schøtstuene

Hvem holdt egentlig til på Bryggen? Fortellinger og historier om folk på Bryggen gjennom tidene. Ny utstilling i hagen på Schøtstuene, som er gratis å besøke. 

Hvem holdt til her? Folk på Bryggen gjennom tidene

I tidligere tider både bodde og arbeidet folk i gårdene på Bryggen. Seinere flyttet folk ut av gårdene og Bryggen ble sted for ren næringsvirksomhet. I 1979 fikk Bryggen verdensarvstatus. Næring og kultur er viktige kjennetegn ved Bryggen i dag.
Utstillingen inneholder mange  ulike historier, blant annet om Bergens rikeste mann, kjøpmann Hillebrand Harmens (1736-1813) og hans holdning til sønnen Christophers kjærlighet vist gjennom maleriet Hustugt.

Bildet er fra utstillingsåpningen der flere etterkommere etter Harmens-slekten deltok.

Da kjøpmenn fra nordtyske byer, hanseatene, hadde Bergen som utgangspunkt for sin handel med tørrfisk fra Nord-Norge, bodde de og drev handel fra gårdene på Bryggen. Det var et mannssamfunn. Drenger, gutter ned i 12-13 års alderen, forlot hjemmene sine mot et arbeidsliv på Bryggen. De nordtyske kjøpmennene var organisert gjennom Hansaforbundet og kontorer i Brügge, Novgorod, London og Bergen. Selv om Det tyske Kontor på Bryggen varte i mer enn 400 år, ble dets betydning og innhold gradvis svekket fram mot midten av 1700-tallet.

Vi finner flere eksempler på at hanseater tok borgerbrev og ble egenhandlere og bergensere. Med borgerbrev fikk en rett til å drive handel eller håndverk, men også plikter i byen.

I Bergens borgerbok 1550-1751 finner vi at av 6526 som tok borgerbrev, så kom 3552 fra Norge og 2974 fra andre land som Tyskland, Danmark, Sverige, Frankrike og Spania. Det samme ser vi i borgerbøker fra 1752-1865 – flere som tok borgerbrev i byen, kom fra andre land.

Handel var lenge en bynæring. Hvem som kunne drive handel og hvilke krav som var knyttet til, var regulert med lov. Det var først og fremst menn rettighetene og lovverket gjaldt for. Men vi finner noen spor av kvinner i borgerbøkene og at kvinner var stueeiere på Bryggen.

I år fyller Det Hanseatiske Museum 150 år som et tidlig museum i nasjonal sammenheng. Kulturmøter og mangfold er to viktige tema for museet – både om hanseater og Bryggen som møtested for folk og handel.

Menneskene du blir kjent med i denne utstillingen representerer ulike eksempler på Bryggens mangfold på 1700-tallet til 1900-tallet.