Nye funn gir ny og bedre kunnskap

Nye funn, sammen med allerede kjent kunnskap om Finnegården, vil kunne gi nye komponenter for museets fremtidige formidling. 

NY VITEN  

Restaureringsprosjektet som pågår i Finnegården 1a gir oss ny kunnskap om både farger og interiører i Finnegården.  

FARGER PÅ INTERIØR  

Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) utfører farge- og materialundersøkelser av bygningene. Dette gir oss kunnskap om hvordan rommenes overflater har vært fargesatt og dekorert i de ulike tidsepokene. Lærer vi noe nytt om 1700-tallets interiører? Var interiørenes mørke og dempede fargetoner opprinnelig mer fargesterke og dekorerte? Eller har stuene vært helt uten farge og dekor i den første tidsepoken 

RANKEDEKOR  

Et spektakulært funn var oppdagelsen av rankedekoren på vestfasaden mot Vågen. Bak dagens kledning, som vi ser på bilde til høyre, ble det avdekket vakre sorte og hvite rankemotiver på en mørk, rød bunnfarge. Rankedekor er kjente dekormotiver i byens sjøboder, men det er svært få gjenværende funn på bygningenes fasader. De fleste rankemotivene er funnet innvendig, og av disse er det svært få som er bevart. Mange er forsvunnet, enten ved at bygningene er revet, eller gjennom ombygginger og modernisering av interiørene.  

Også på Schøtstuene, hanseatenes forsamlingsrom, kan du se originale rankemalerier malt på 1700-tallet. Schøtstuene er museets hovedarena i tiden Finnegården restaureres. 

I dag blir vi veldig glade når vi oppdager nye rankemalerier. På middelalderen var rankedekor imidlertid ofte bare en billig erstatning for tapeter. Tapeter var kostbare og noe mange ikke hadde råd til. 

Foto: Sølvi Vik 

Foto: Arkivet, Museum Vest

DEKORMALING  

Ved utflytting av kjøpmannens skrivemøbel i kanselliet, ble det avdekket spor av dekormaling på gulvet. Dette gir en pekepinn på at gulv som i dag fremstår som ensfarget og mørke, også i en periode har vært gitt en fargesterk dekor.

Foto:b+b Arkiterter AS 

SKJULT VINDU 

Skjult bak nyere panel i murtaskens bakvegg mot Det Hanseatiske Hotell ble et gammelt vindu avdekket. Vi kan anta at denne veggen tidligere har vært en yttervegg. Vinduet gir oss verdifull informasjon om hvordan vinduene den gang så ut. Dette er nyttig å vite ettersom alle de øvrige vinduene i murtasken er skiftet ut i nyere tid. Alle funn som blir gjort, dokumenteres som en del av restaureringsprosessen. Bygningsarkeologiske undersøkelser og funn tilfører kunnskap til allerede kjente kilder om Finnegårdens historie, som skriftlige kilder, historiske foto, illustrasjoner og kart. 

Foto:b+b Arkiterter AS 

Les mer om restaureringen av Finnegården 1a her og her.