Finnegården jekket opp 1 meter

Artikkel i BT onsdag 24. februar, ved Ole Løkkevik.

Her jekkes Det Hanseatiske Museum opp én meter

På fire dager er den 300 år gamle bygningen blitt løftet centimeter for centimeter. Nå kan restaureringen fortsette.

Her er Det Hanseatiske Museum løftet én meter opp fra bakken. Meterløftet gjør det mulig å få på plass nye og bedre fundamenter. Bygningen lider av store setningsskader. 

Det har lenge vært kjent at Det Hanseatiske Museum har hatt store setningsskader. På grunn av ustabilitet i grunnen er den fredede bygningen i Finnegården blitt skjevere og sunket dypere i løpet av levetiden på Bryggen.

Bygningen er i så dårlig forfatning at den har sunket over 30 centimeter de siste hundre årene.

Derfor er det nå gjort et skikkelig krafttak for å sikre museet mot fremtidige skader.

Løftet på fire dager

– Selve løftet har ikke tatt mer enn fire dager, da har alt vært løftet på likt, mens det i ukene før har vært lokale opprettinger, sier byggeleder Leif Henrik Holmsen i Erstad og Lekven AS.

Han forklarer videre:

– Setningene er ikke likt fordelt. De forplanter seg videre og gjør at du får skjevheter i hele bygningen. Før selve løftet, har vi derfor måttet rette opp alle slike setninger.

Byggeleder Leif Henrik Holmsen (til v.) og Bjarne Lofthus, ansvarlig for oppjekkingen av Det Hanseatiske Museum i bakgrunnen. 

For å løfte museet er hele bygningen blitt låst fast i en ramme av søyler og bjelker. Rammen er deretter blitt løftet opp og belastningen har fordelt seg på hver enkelt jekk, som kan ta opp til 20 tonn.

Holmsen anslår at det har vært opp mot 50 jekker involvert i løftet. Fra den ene jekken til den andre har arbeiderne hevet bygget centimeter for centimeter.

– Man tar så mye man tør ett sted og går videre til neste, sier Holmsen.

Det 1300 kvadratmeter store trebygget veier om lag 370 tonn. Ifølge Holmsen løftes bygninger stadig vekk, men ikke av denne størrelsen.

– Det høres til sjeldenhetene. Det krever meget dyktige folk med spisskompetanse, både ved å etablere riggen som muliggjør løftet og utførelsen av selve løftet.

Fra den ene jekken til den neste går arbeiderne og hever bygget centimeter for centimeter.

Over 380 millioner

I 2017 skrev BT at kommunen satt av 337,9 millioner kroner til å pusse opp museet, som er på Unescos verdensarvliste.

Prisanslaget er til nå blitt justert til 381,4 millioner kroner, opplyser kommunikasjonsrådgiver Ola Henning Målsnes for Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom.

I juni i fjor besøkte BT byggeplassen, da store deler av bygget måtte pakkes ned før jekkingsarbeidet.

Blant de 62 bygningene på Bryggen er det kun Finnegården 1a som er autentisk innvendig. Alt som befinner seg på innsiden av bygget er derfor også fredet.

– Alt må gjøres for hånd

Nå som meterløftet er gjort, er det mulig å få på plass nye fundamenter som bolverk under sjøstuen og steinfundamenter under tilbygget Murtasken fra 1879.

– Alt må gjøres for hånd, vi må bruke nøyaktig samme materialer som på 1700-tallet. Bygningen skal i prinsippet tilbakeføres til slik den var, men med grunnforhold som ikke skader bygningen, sier Holmsen.

På taket av Det Hanseatiske Museum kan man se flere jekker i svart stikke opp fra bygningen. 

Arbeidet har fått dispensasjon fra reglene som gjelder for fredning og utføres etter retningslinjer gitt av vernemyndighetene. Fylkeskonservatoren i Vestland godkjenner endringer som gjøres i selve bygget, mens graving i grunnen godkjennes av Riksantikvaren.

– Det gjør det betydelig mer tidkrevende enn slik man bygger vanligvis i dag, erkjenner Holmsen.

Etter planen ferdig 2025

I tillegg skal det etableres nye grunnvannsbasseng under begge bygningene. Fordi bygget til nå har stått lavere i forhold til havnivået enn da det ble reist, har det ved høy flo kommet vann inn på nedre del av vegger og gulv.

– Nå skal grunnvannet som varierer med flo og fjære, kunne bevege seg kontrollert, slik at det ikke kan gjøre ytterligere skade på bygningen, sier Holmsen.

Oktober 2018 stengte Det Hanseatiske Museum for besøkende. Etter planen skal museet åpne sommeren 2025. Da vil første etasje få ny resepsjon og butikk, mens andre og tredje etasje vil få nye utstillinger.

 

 FOTO: LEIF HOLMSEN og EIRIK BREKKE