Følg restaureringen av Finnegården

Vi inviterer deg til å følge restaureringen av museets aller største gjenstand, den 315 år gamle handelsstuen i Finnegården 1A. Her har Det hanseatiske museum holdt til siden 1872. Finnegården vil holde dørene lukket i de seks neste årene. I mellomtiden er Schøtstuene museets hovedarena.

Det Hanseatiske Museum må heves

Etter nesten 150 år med museumsdrift gjennomgår Bryggens eldste og best bevarte hus for tiden en omfattende restaurering for å sikre videre drift i overskuelig fremtid. 

1. oktober 2018 stengte Det Hanseatiske Museum i Finnegården dørene for de neste seks årene på grunn av omfattende restaurering. Bakgrunnen for den krevende jobben som iverksettes, er store setningsskader i byggets fundament. Derfor må bolverket Finnegården står på erstattes, og det historiske bygget må heves for å sikres mot skader. I mellomtiden skal det selvsagt være mulig for bergensere, turister, skoleklasser og andre besøkende å oppleve Bergen slik det engang var. Deler av museets innhold flyttet midlertidig inn i Schøtstuene våren 2019, som i årene fremover er museets hovedarena. Her kan du la deg fascinere av hanseatenes historie!  

Museum på Flyttefot 

Det har vært viktig å finne en god løsning for å forhindre at besøkende mister tilgang på historiene som omhandler både byen, enkeltskjebners opp- og nedturer gjennom tidene, og hvordan bergenserne har fått sin karakteristiske skarre-r. At byens best besøkte museum skal på flyttefot, skal derfor ikke være til hinder for å gi publikum en helt spesiell opplevelse av Bryggen og Bergens historie. 

Åpent ned til "middelalderruin"

I tillegg til at innholdet i Det Hanseatiske Museum, på en ny måte, stilles ut i det som en gang i tiden ble brukt som hanseatenes forsamlingsrom, vil det være mulig å følge den møysommelige restaureringsprosessen som pågår mens Finnegården heves. Under glassgulv i Schøtstuene, som forøvrig har vært en del av Det Hanseatiske Museum siden 1938, kan man se rett ned i en middelalderruin som tidligere ikke har vært avdekket, og som kan fortelle oss mer om middelalderbyen Bergen og tiden før Hanseatene opprettet kontor på Bryggen. 

Det vil også legges til rette for tematurer på dag- og kveldstid, og deler av utstillingen vil også gjøres tilgjengelig digitalt. 

Noe nytt og noe historisk 

Blant de 62 bygningene på Bryggen er det kun Finnegården 1a fra 1704 som er autentisk bevart innvendig, slik at den viser hvordan folk bodde og levde under hansatiden. Det karakteristiske bygget ble museum i 1872, og står på UNESCOs verdensarvliste. Det er forventet at restaureringen vil ta minst seks år, og museet i Finnegården vil derfor være stengt for besøkende frem til tidligst 2024. Det "nye" Hanseatiske Museum vil i første etasje få ny resepsjon og butikk, mens andre og tredje etasje vil få nye utstillinger. Selve museet og samlingen i Finnegården bevares som utstillingsrom som før. 

Bak kulissene av restaureringen

Hvordan bevarer vi et kulturminne så verdifullt at det står på UNESCOs verdensarvliste? Vil du vite hva som skjer bak kulissene under det omfattende restaureringsprosjektet, kan du fremover følge med på våre nettsider.

Schøtstuene får du blant annet innblikk i restaureringsprosessen gjennom en film. I utstillingen «Bevar meg vel» gir vi deg informasjon om det omfattende arbeidet som foregår bak kulissene i et museum under rehabilitering. Vi lar deg delta i diskusjonen om hvordan vi bevarer kulturminner, hva som er bevaringsverdig og hvorfor vi egentlig bevarer gamle gjenstander og bygg.