Sommervikarer - museumsvert/guide med oppstart snarest

Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene søker sommervikarer som byr på seg selv, deler av sin kompetanse, og bidrar til en kultur hvor vi sammen arbeider for å tilby den beste formidling til våre besøkende!

Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene er en del av Verdensarvstedet Bryggen og er blant de best besøkte museer i Bergen. Det Hanseatiske Museum består av Schøtstuene, Finnegården fra 1704 og Murtasken fra 1879. Schøtstuene er et museumsanlegg fra 1938 og består av autentiske, kopierte og rekonstruerte schøtstuer fra Bryggen-gårdene. Museet er en del av Museum Vest og er ansvarlig for formidlingen av Bergens hansahistorie.

Hovedoppgaver:
• Daglige omvisninger på to-tre ulike språk
• Salg av billetter og butikkvarer
• Informasjon i resepsjon
• Kassaoppgjør
• Andre forefallende oppgaver

Søker har følgende kvalifikasjoner: 
• Er salg- og serviceinnstilt
• Har god formidlingsevne
• Har gode språkkunnskapar – henholdsvis norsk, engelsk og ett annet fremmedspråk (tysk, fransk, spansk).
• Har interesse for kulturhistorie

Det vil ansettes flere museumsverter/guider i både heltids- og deltidsstillinger. Oppstart snarest. Intervjuer vil avholdes fortløpende.

Søknadsbrev med vedlagt CV sendes: irene.alvheim@museumvest.no snarest.

Stillingen inneber jobb hverdager og/eller helg. Opplæring vil bli gitt. Tarifflønn, 
pensjonsordning i KLP.

Er du som oss - interessert i mennesker, historie og med et engasjement for formidling? 
Da ser vi frem til å høre fra deg!

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Irene N. Alvheim, tlf: 922 90 161