Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene søker medarbeider til administrasjon og drift – vikariat

Ved Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene er det ledig et 100% vikariat som medarbeider innen administrasjon og drift i perioden 02. september 2019 til 29. mai 2020.

Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene er en del av Verdensarvstedet Bryggen og er blant de best besøkte museer i Bergen. Det Hanseatiske Museum består av Finnegården fra 1704 og Murtasken fra 1879. Schøtstuene er et museumsanlegg fra 1938 og består av autentiske, kopierte og rekonstruerte schøtstuer fra Bryggen-gårdene. Museet er ansvarlig for formidlingen av Bergens hansahistorie. Det er fem faste ansatte ved avdelingen. 

Vi søker en kollega som kan:

- Planlegge, forberede og følge opp arbeidet til museets guider gjennom året, samt guide-tilbudet på Gamlehaugen
- Delta i planlegging, forberedelse og gjennomføring av museets arrangementer gjennom året
- Være kontaktperson overfor Bergen kommune og andre samarbeidspartnere i forvaltningen og driften av museumsbygningene
- Være kontaktperson overfor besøkende, kunder og samarbeidspartnere
- Drive noe markedsføring og kommunikasjon
- Utføre annet administrativt arbeid

Vi søker en effektiv, ryddig og praktisk anlagt medarbeider med evne til å arbeide selvstendig og ta initiativer når det trengs. Du har gjerne erfaring fra administrativt arbeid, publikumsavvikling, arrangementer, utadrettet kontakt eller annen relevant erfaring knyttet til publikumstilbud, kulturtilbud eller turisme i Bergen. IT-kompetanse er et pluss.

Stillingen blir lønnet etter avtale, basert på Landsoverenskomsten for museer. Pensjonsordning i KLP.
For ytterligere opplysninger kan du ta kontakt med avdelingsleder Gunnar Ellingsen, til: 928 13 091
Søknad med vedlagt CV sendes: personal@museumvest.no innen 26. juli 2019.

Vi ser frem til å høre fra deg!