Det Hanseatiske Museum flytter

1. oktober 2018 stengte Det Hanseatiske Museum i 6 år på grunn av omfattende restaurering.

Det Hanseatiske Museum har flyttet til Schøtstuene, som blir arenaen for nye utstillinger. Her vil museet fortsette å formidle Bryggens og den hanseatiske historie, samt den spennende restaureringsprosessen. 

Hvorfor skal Det Hanseatiske Museum restaureres? 

Museet står på UNESCOs verdensarvliste, og etter nesten 150 år med museumsdrift skal det nå gjennomgå en omfattende restaurering fra 1.oktober 2018 til 2026. Museets hovedbygg, Finnegården, ble bygget i 1704 og har vært museum siden 1872. 

På grunn av store setningsskader, må bolverket Finnegården står på erstattes, og det historiske bygget heves for å sikres mot fremtidige skader. Dette er en langvarig prosess, da fremgangsmåten skal gjenspeile tiden det er skapt i. Det nye bygget vil bli en tro kopi av dagens fasade. Restaureringsprosjektet har et budsjett på 337,9 millioner kroner og er i regi av Bergen kommune.

Hvor foregår museumsdriften under restaureringen? 

Det Hanseatiske Museum i Finnegården kan ikke besøkes under restaureringsprosessen. Derfor flytter vi våre tilbud til Schøtstuene i Øvregaten 50. Dette var forsamlingsrommene til hanseatene på Bryggen, og har vært en del av Det Hanseatiske Museum siden 1938. Schøtstuene består av fire stuer og to ildhus. 

I de nye utstillingene, vil publikum få ny innsikt i hanseatenes liv og historie på Bryggen, og mulighet til å følge rehabiliteringen av bygget. En unik middelalderruin, som ligger gjemt under Schøtstuene, har gjennom et glassgulv blitt tilgjengelig for publikum med en egen utstilling. Det er også åpnet et midlertidig billettkontor på Bryggen, der museumsbutikken også befinner seg. 

Hvordan blir det "nye" Hanseatiske Museum? 

Museet vil gjennomgå ny tilrettelegging for publikum med universell utforming. Formålet er å gi alle våre besøkende mulighet til å oppleve en av Bryggens eldste og best bevarte hus med originalt interiør fra hansatiden. Museets påbygg skal i første etasje romme ny resepsjon og butikk. I andre og tredje etasje skal hanseatenes liv og historie formidles gjennom nye utstillinger.