Rommene i Finnegården

Når du besøker Det Hanseatiske Museum går du gjennom huset sammen med en guide. Guiden forteller deg om de ulike gjenstandene i huset og om hvordan hanseatene brukte de ulike rommene og gården.

Sjøboden er det store rommet i første etasje som vender ut mot Vågen. Her ble tørrfisken fra nordlandsjektene veiet og vraket (sortert). I dette rommet kan du se verktøyet som ble brukt når hanseatene arbeidet med tørrfisk og tran. 


Opp trappen til andre etasje finner du Ytrestuen. Dette var spiserommet til drengene og gesellen. Her spiste de frokost og kalde måltider om sommeren. Drengene satt på det store bordet som er dekket med tinntallerkener og ølkrus. Gesellen hadde sitt eget lille bord, og fra der han satt holdt han øye med både drengene og den store øltønnen under skapet. 

Fra ytrestuen kommer du inn i det rommet som lå fremst i gården. Det ble kalt stuen ellersjøstuen. Denne stuen var gårdens lyseste stue på grunn av de store vinduene som vender ut mot Vågen. Det var også gårdens største stue, og her bodde den mest velstående forvalteren i gården. I dette rommet tok han i mot besøkende. Et av skapene skjuler handelsforvalterens hemmelige trapp opp til sommerværelset hans.

Gesellkleven var gesellens oppholds- og soverom. Her kan du legge merke til luken i bakveggen i skapsengen, som drengene måtte bøye seg inn gjennom når de skulle re opp gesellens seng. Drengene sov i drengekleven, som i motsetning til gesellens soverom er sparsomt utstyrt. Drengene måtte sove to i hver seng, med føttene mot hverandre. Dørene på sengene kunne lukkes utenfra, og var vanskelige å åpne fra innsiden. Går du opp enda en trapp vil du se handelsforvalterens sommerværelse, sommerkleven.