Bryggen

Da hanseatene slo seg ned på Bryggen overtok de husene som stod her fra før. En av grunnene til det var at hanseatene bare eide husene, ikke grunnen. Når et hus brant ned, ble det bygd opp omtrent som før. Husene på Bryggen står i dag slik de ble bygget etter bybrannen i 1702. De lange husrekkene på Bryggen kalles gårder. Hver gård bestod av flere stuer som var plassert etter hverandre bakover fra Vågen og opp mot Øvregaten. Hver gård hadde flere handelsstuer. I tillegg hadde alle gårdene på Bryggen felleseiendommer, som skur, schøtstuer, kaier og passasjer. Sammen med de andre karakteristiske husene på Bryggen står alle bygningene som rommer Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene på UNESCOs verdensarvliste.