Film: Handel på 1700-tallet

Dette er en liten filmsnutt på ca 2 min som forteller om næringsutviklingen og handel i Norge på 1700-tallet. Norge inngikk i et stort internasjonalt handelsnettverk, hvor Bergen var den største og ledende handelsbyen i landet.

Trykke på lenken for å åpne filmen på NDLA sine sider: http://ndla.no/nn/node/139878?fag=52253

Produsert ved Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen, av Sofie Vestad.

Til bruk i Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, innenfor historiefaget i VG2 og VG3.

"Gjøre rede for næringsutvikling i Norge fra ca 1500 til ca 1800 og analysere virkningene for sosiale forhold" (Læreplan i historie - fellesfag i studieforberdende utdanningsporgram)