Vil du representere Bergen under Hansadagene i Neuss 2022?

Vil du representere Bergen under Hansadagene i Neuss?

Bergen kommune søker etter ungdommer og kulturgrupper som vil delta under Hansadagene i Tyskland i mai. Søknadsfrist er 10. februar.

De 42. internasjonale Hansadagene arrangeres 26.-29. mai i Neuss. Årets tema er «In the flow of time». Les mer om årets arrangement her. 

Youth Hansa

Hansadagene har sin egen ungdomsdel – Youth Hansa. De som blir valgt ut til å delta, får dekket reise og opphold av Bergen kommune. Søkere må være i aldersgruppen 18-24 år og ha Bergen som bostedskommune. Les mer i vedlagt søknadsskjema.

Kulturgrupper

Kommunen søker også kulturgrupper, eksempelvis kor og korps, til å representere Bergen under Hansadagene. Bergen kommune vil kjøpe tjenester av kulturgruppene for medvirkning i kulturprogrammet. De som blir valgt ut til å delta, må selv dekke utgifter til reise og opphold samt organiseringen av det. Les mer i vedlagt søknadsskjema.

 

Søknadsskjema og mer informasjon kan du finne her