Sommerkaffe: digitalt foredrag 2.6.21: Innpakket og skjult - bevaring og istandsettelse av Finnegården

Hva skjer bak presenningen av Finnegården? 

Velkommen til et spennende foredrag om restaureringen av en av Bergens viktigste kulturminner.

Arkitekt Aina Lille-Langøy vil gi oss innblikk i hva det betyr å jekke opp et mer enn 300 år gammelt bygg.

Vi inviterer til et nytt digitalt foredrag med tittelen «Bevaring og istandsetting av Finnegården». Foredragsholderen er Aina Lille-Langøy fra b+b arkitekter. Hun er tett involvert i restaureringen av Finnegården og vil gi oss et spennende innblikk i det som skjer bak presenningen av det ærverdige bygget. Du vil bl.a. få høre om hvorfor Finnegården egentlig må restaureres, hvorfor det tar så lang tid og hva det egentlig betyr å jekke opp et mer enn 310 år gammelt bygg. Aina vil også gi oss innblikk i de komplekse valgene hun må ta underveis og hva disse betyr for de fremtidige generasjonene. Vi ser frem til det fengende foredrag!