Bergen kommune lyser ut midler for å delta på årets Hansadager i Riga 19.-22. august 2021

Vil du representere Bergen under Hansadagene i Riga?

Bergen kommune søker etter ungdommer og kulturgrupper som vil delta under Hansadagene i Latvia i august. Søknadsfrist er 15. februar.

De 41. internasjonale Hansadagene arrangeres 19.-22. august i Riga. Årets tema er «Sailing through centuries».

Youth Hansa

Hansadagene har sin egen ungdomsdel – Youth Hansa. De som blir valgt ut til å delta, får dekket reise og opphold av Bergen kommune. Søkere må være i aldersgruppen 18-24 år og ha Bergen som bostedskommune. Les mer i vedlagt søknadsskjema.

Kulturgrupper

Kommunen søker også kulturgrupper, eksempelvis kor og korps, til å representere Bergen under Hansadagene. Bergen kommune vil kjøpe tjenester av kulturgruppene for medvirkning i kulturprogrammet. De som blir valgt ut til å delta, må selv dekke utgifter til reise og opphold samt organiseringen av det. Les mer i vedlagt søknadsskjema.

Slik søker du

Søknadsskjema ligger på Bergen kommunes hjemmeside (se lenke nederst) sendes på e-post til postmottak.kultur@bergen.kommune.no innen 15. februar.

Det vil bli gjennomført samtaler med de mest aktuelle søkerne.

Det tas forbehold om at turen kan gjennomføres som planlagt, med bakgrunn i covid-19.  

Alle deltakere må selv sørge for å ha gyldig pass i henhold til reisemålet, samt reiseforsikring og eventuell annen dokumentasjon som kreves. Flere vilkår finner du i søknadsskjemaene. 

Har du spørsmål? Kontakt Anita Solbakken i Bergen kommune på tlf. 482 43 994, eller Hilde Arnesen i Museum Vest på tlf. 976 15 097.

 

Les mer her for informasjon og søknadsskjema.