Onsdagsforedrag 24.3.21: Hva er egentlig verdensarv? Bryggen som verdensarv

Hva er egentlig verdensarv? Bryggen som verdensarv. 
Foredrag ved verdensarvkoordinatoren Hege Bakke-Alisøy

De fleste vet at Bryggen er verdensarv, men hva er egentlig verdensarv?

Hva innebærer det så å være verdensarv og hvordan forvalter vi best mulig de verdensarvverdiene vi har?

Hvordan har vår oppfatning av en verdensarv endret seg fra Bryggen ble innskrevet i 1979 og frem til i dag?

Vi gleder å høre på verdensarvkoordinatoren Hege Bakke-Alisøy sitt foredrag 24. mars, kl. 17.00.