Koren Wiberg 150 år 10. oktober 2020

10. oktober 1870 ble en av Bergens store sønner født: Johan Christian Koren Wiberg

Det er i år 150 år siden Johan Christian Koren Wiberg ble født!

Koren Wiberg


Vi kjenner ham først og fremst som direktør ved Det Hanseatiske Museum. Hans far, Johan Wilhelm Olsen, var kjøpmann på Bryggen og eide Finnegården. Han hadde stor interesse for gamle bygninger og for Bergens hansahistorie.

Finnegården, hvor Det Hanseatiske Museum ble opprettet, tegnet av Koren Wiberg

I 1872, da Koren Wiberg var to år, grunnla faren Det Hanseatiske Museum. Koren Wiberg sin barndom foregikk altså i et miljø hvor gamle gjenstander og bygg tok mye plass og fokus. Dette preget ham naturlig nok, og førte til at han også var opptatt med å bevare og å formidle kulturminner. I 1898 døde hans far, og han overtok da stillingen som museets leder. I 1916 ble museet kjøpt av Bergen kommune, og han fikk stillingstittelen direktør. Koren Wiberg innredet noen rom i museet, som prøvelageret (butikken). Se bildet under.

Prøvelageret i Det Hanseatiske Museum i Finnegården

Han publiserte en del historisk faglitteratur og ga ut mange bøker om Bryggen og hanseatenes sitt liv og virke i Bergen. Han var en av de første som erkjente den kulturhistoriske verdien av Bryggen og den hanseatiske handelskulturen. Han var utdannet kunstner og maler og var med på grunnleggelsen av Bergens Kunsthåndverkskole (nå KMD, Fakultet for kunst, musikk og design)
I 1938 åpnet han Schøtstuene som en ny del av museet. Han var en aktiv arkeolog og fant middelalderruinen under anlegget før det ble ferdigstilt.

middelalderruin under Schøtstuene

Så kom 2. verdenskrig. Koren Wiberg døde 22. mars 1945, noen uker før krigen tok slutt. Han ledet museet i nesten et halvt århundre og preget det som ingen annen før.