Det Hanseatiske Museum fyller 150 år - følg oss gjennom året 2022!

Året 2022 er et jubileumsår for Bergen bys handelshistorie, hanseatiske historie og museumshistorie. Det er nemlig 150 år siden Det Hanseatiske Museum i Finnegården ble stiftet.  

Det Hanseatiske Museum representerer en tidlig museumsetablering.  

 

Finnegården ble bygget opp igjen etter den store bybrannen i 1702. På midten av 1860-tallet overtok nordlandshandler Johan Wilhelm Olsen den godt bevarte handelsstue nr. 1 i Finnegården. Det var hans arbeid og innsats for å ta vare på gjenstander, arkivmateriale og andre spor etter hanseatenes virksomhet på Bryggen, som ble utgangspunktet for Det Hanseatiske Museum fra 1872.     

I jubileumsåret er Det Hanseatiske Museum stengt. Det pågår en omfattende restaurering av museumsbygget, som avdekker ny kunnskap om byens-, Bryggens- og museets historie.  

I 2026 åpner Det Hanseatiske Museum igjen med nye opplevelser og utstillinger. Museet har et internasjonalt ansvar for forvaltningen og formidlingen av den hanseatiske historien. Minnet om en tapt handelskultur - minnet etter hanseatenes virksomhet på Bryggen i Bergen i rundt 500 år, er en sentral begrunnelse for Bryggens verdensarvstatus.   

I mellomtiden kan en oppleve den hanseatiske historien på Schøtstuene og Bryggen. Vårt ønske for jubileumsåret er at flere får lyst til å oppleve og lære mer om byens hanseatiske historie. Hver lørdag og søndag gjennom vinteren og våren tilbyr vi omvisninger som starter i Schøtstuene og ender opp på Bryggen. Her får en vite mer om hanseatenes liv på Bryggen.   

 

Billetter kan bestilles her!