Lær deg å smi - sammen med Enok!

Vi følger opp håndverk fra 1700-tallet med å installere en smie i grindverksbygget inne på Schøtstuene - og Peder og Johannes fra Anno-serien og Anno-deltaker Enok kommer for å smi!

Eksperten Johannes Fosse og oldermannen Peder Dale fra Smedlauget smir på Schøtstuene. Lær selv hvordan Anno-deltakerne smidde i NRK-serien - med blåsebelg, trå-esse og ambolt. Alle kan få prøve seg, og kanskje blir det noe å få med seg hjem også...

Enok kommer også!

Inne i "bygården" er det kostymer å prøve, senger å ligge i, slektstre og våpenskjold å lage eller prøv deg å strikke et "pAnno-bånd"

Kjøpmann Olsens Eftf selger leker, kostymer og lørdagsgodterier i butikken sin.

Bryggen Tracteursted har lørdagsgrøt, suppe, kaker eller annet godt i kafeen.