Det Hanseatiske Museum fyller år

Det Hanseatiske Museum i Bergen har en lang museumstradisjon å ta vare på. Museet ble stiftet allerede i 1872.

Den 26. juli 1872 besøkte prins Oscar Fredrik Bergen og Finnegårdens stue nr. 1. Eier av stuen var nordlandshandler Johan Wilhelm Wiberg Olsen. Han hadde kjøpt den godt bevarte handelsstuen på Bryggen i 1860-årene. Omtrent samtidig begynte han å samle gjenstander og arkivmateriale fra hanseatene og Bryggen. Etter hvert ble samlingen så omfattende at Olsen ble en museumsmann mer enn en handelsmann. Det kan kanskje være litt av grunnen til at han gikk konkurs i 1887? Det «kostet» å ta vare på historien. Muntlige overleveringer forteller at ikke alle på Bryggen forsto verdien av Olsen sitt innsamlingsarbeid.
Samlingen fikk god oppmerksomhet hos Olsens gjester og andre tilreisende. Det var derfor ikke så rart at også prinsen lot seg imponere og begeistre. Prinsens besøk den 26. juli 1872 ble dermed stiftelsesdatoen for Det Hanseatiske Museum i Bergen. Da museet fylte 25 år i 1897 mottok Johan W. Olsen gratulasjoner fra prinsen som kort tid etter sitt Bergensbesøk i 1872 var kong Oscar II.
Selv om museet i Finnegården nå er under omfattende rehabilitering etter nærmere 150 års museumsdrift, kan den hanseatiske historien i Bergen oppleves med et besøk på Schøtstuene i Øvregaten 50. Schøtstuene er utgangspunkt for spennende historier i hanseatenes fotspor. Sønnen til Johan Wilhelm Olsen, Christian Koren Wiberg, førte arven videre – og samlingen av Schøtstuene er ett av hans viktige bidrag til bevaring og formidling av Bryggens og hanseatenes historie.
En omvisning i hanseatenes fotspor er like mye historien om internasjonal handel fra 1300-tallet og framover, byens historie, som bevarings- og museumshistorie.