Utstillinger

Rankemalerier

I 3. etasje er det utstilt orginale veggstykker med rester av rankemalerier, ved siden av akvareller malt av Miranda Bøtker.

 

 

 

Handel og transport

I 3. etasje vises handelsvarene mellom Nord-Norge og Tyskland, handlet av hanseatiske kjøpmenn via Bergen.

Utstillingen viser hvordan fisken ble fanget i Lofoten og tørket der, og hvordan den ble transportert på jekter ned til Bergen. Du får se flere varer fra Nord-Norge og høre om hva nordlendingene ønsket i bytte med tørrfisken. Videre forteller utstillingen om skip, mannskap og varer som kom fra Tyskland til Bergen.